- Danh sách lớp chuyên ngành của sinh viên khóa 58 có tại file đính kèm thông báo này.
- Sinh viên có thể xem theo khoa quản lý hoặc danh sách tổng hợp chung.
- Sinh viên thực hiện lịch sinh hoạt lớp theo thông báo của Nhà trường (có tại http://thongtindaotao.utc.edu.vn).
- Sinh viên có thắc mắc về lớp chuyên ngành cần đến ngay phòng 106 nhà A9 trước ngày 8/9 (trong giờ hành chính) hoặc số điện thoại: 0936.064.134 để được giải đáp kịp thời.
- Yêu cầu sinh viên thường xuyên cập nhật thông tin trên trang http://qldt.utc.edu.vn/ và trang http://thongtindaotao.utc.edu.vn để biết các thông tin: Thời khóa biểu, lịch sinh hoạt và các thông báo khác.
- Hiện nay khi đăng nhập vào tài khoản cá nhân của SV trên trang Quản lý đào tạo của Nhà trường (http://qldt.utc.edu.vn/) tất cả các sinh viên đều hiển thị lớp "chưa phân chuyên ngành". Sau thời hạn giải đáp thắc mắc của sinh viên (ngày 8/9) phòng ĐTĐH sẽ cập nhật lớp chuyên ngành để được hiển thị trên tài khoản của SV ngay khi đăng nhập.