- Nhà trường đã gửi Giấy báo nhập học cho Thí sinh trúng tuyển vào ĐH GTVT năm 2016 (khóa 57) từ ngày 20/8/2016 qua đường Bưu điện;
- Những thí sinh chưa nhận được giấy báo nhập học gửi qua đường Bưu điện sẽ đến nhận tại phòng Đào tạo Đại học (106-A9) vào ngày 29/8 và 30/8/2016 (sáng từ 8h00 đến 11h00; chiều từ 13h30 đến 16h00). Khi đến cần mang theo các giấy tờ liên quan đến quá trình nộp hồ sơ (nếu có).
- Thí sinh đã nhận được Giấy báo nhập học chuẩn bị các giấy tờ theo nội dung và đến nhập học theo thời gian ghi trong Giấy báo.

- Chi tiết thời gian và các giấy tờ chuẩn bị khi nhâp học thí sinh  xem tại file đính kèm.