Sinh viên hệ chính quy khóa 52 lưu ý: Điều kiện để sinh viên được dự thi lần 1 các môn học là phải hoàn thành nghĩa vụ học phí còn thiếu của học kỳ I và học phí kỳ II năm học 2011-2012. Sinh viên có thể tra cứu học phí trên tài khoản cá nhân tại địa chỉ: http://qldt.uct.edu.vn.