Nhà trường đã xếp lịch đăng ký thi lại và lịch thi lại học kỳ II năm hoạc 2011 - 2012 cho sinh viên các khóa thuộc hệ chính quy, cử tuyển. Chi thiết thông báo xem tại file đính kèm.