Lịch thi học kỳ II năm học 2012_2013 cho sinh viên khóa 51; Chi tiết xem tại file đính kèm