Năm 2013, Trường Đại học Giao thông Vận tải (Láng Thượng – Đống Đa – Hà Nội) tuyển sinh đại học hệ chính quy theo điểm chuẩn riêng đối với các ngành đào tạo sau:

          - Công nghệ thông tin: 200 sinh viên (các chuyên ngành Công nghệ phần mềm, Hệ thống thông tin, Khoa học máy tính, và Mạng máy tính và truyền thông);

         -  Kỹ thuật môi trường: 50 sinh viên (chuyên ngành Kỹ thuật môi trường giao thông);

         - Công nghệ kỹ thuật giao thông: 50 sinh viên (chuyên ngành Kỹ thuật an toàn giao thông);

Thí sinh đăng ký dự thi một trong các ngành trên sẽ được xét tuyển theo chỉ tiêu của từng ngành, không phụ thuộc vào điểm chuẩn chung của Trường.

Kết thúc chương trình đào tạo (04 năm đối với các sinh viên học lực trung bình), sinh viên được trang bị đầy đủ kiến thức chuyên môn, kỹ năng sống và nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu của xã hội, được cấp bằng Kỹ sư tương ứng với ngành học, có thể lựa chọn công việc phù hợp hoặc tiếp tục quá trình đào tạo ở trình độ Thạc sỹ và Tiến sỹ.