CHỈ TIÊU -ĐỢT THI VÀ LỊCH THI TUYỂN SINH CỦA TRƯỜNG ĐH GTVT

 

1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 5000 sinh viên

    Trong đó:      - Tại cơ sở Hà Nội là:                                           3.500 sinh viên

                           - Tại cơ sở II thành phố Hồ Chí Minh:                 1.500 sinh viên

 

2. Số thí sinh đăng ký dự thi ( tính đến 21/05/2012)

TT Khu vực thi Năm 2011 Năm 2012 Tăng giảm(+,-)
1 TP. Hà Nội 15.027 15.204 177
2 TP. Vinh 2.255 2.772 517
3 TP. Quy Nhơn 835 652 -183
4 TP. Hồ Chí Minh 3309 2153 -1.156
5 TP. Cần Thơ 50 44 -6
6 TP. Hải Phòng 0 548 548
7 Tổng cộng 21.476 21.373 -103

 

3. Đợt thi tuyển sinh Đại học năm 2012

Đợt I: Ngày 4-5/7/2012, thi đại học khối A

 

4. Lịch thi tuyển sinh Đại học, cao đẳng năm 2012

Ngày 03/7/2012

Sáng

Thí sinh làm thủ tục đăng ký dự thi và đính chính các sai sót về hồ sơ đăng ký dự thi

Ngày 4/7/2012

Sáng

Toán

Chiều

Ngày 5/7/2012

Sáng

Hóa

Chiều

Dự trữ

 

- Các môn thi tự luận: 180 phút.

- Các môn thi theo phương pháp trắc nghiệm: 90 phút