Để tạo điều kiện thuận lợi cho SV K58 trong đợt thi phân loại trình độ tiếng Anh, nhà trường đã có điều chỉnh thời gian và địa điểm thi.
Thí sinh xem danh sách mới tại đây, những sinh viên đăng ký thi bổ sung từ 30-8 trở về sau sẽ thi từ phòng 53 đến phòng 60, danh sách phòng thi từ phòng 53 đến phòng 60 sẽ được cập nhật sau.
Trân trọng!