THÔNG BÁO PHÒNG THI, GIỜ THI CỦA SINH VIÊN K57 DỰ THI PHÂN LOẠI TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH.

Kính gửi: Sinh viên K57 dự thi phân loại trình độ tiếng Anh.

Nhà trường tổ chức kỳ thi phân loại trình độ tiếng Anh cho sinh viên K57 vào 01 ngày 25/9/2016 tại nhà A8. Danh sách phòng thi và địa điểm phòng thi trong file đính kèm.

Lưu ý:

- Các phòng thi từ số 01 đến số 12 sẽ thi ca 1 (buổi sáng từ 7:00 đến 9:00), thí sinh có mặt tại phòng thi lúc 6:30.

- Các phòng thi từ số 13 đến số 24 sẽ thi ca 2 (buổi sáng từ 9:30 đến 11:30), thí sinh có mặt tại phòng thi lúc 9:00.

- Các phòng thi từ số 25 đến số 36 sẽ thi ca 3 (buổi chiều từ 13:00 đến 15:00), thí sinh có mặt tại phòng thi lúc 12:30.

- Các phòng thi từ số 37 đến số 48 sẽ thi ca 4 (buổi chiều từ 15:30 đến 17:30), thí sinh có mặt tại phòng thi lúc 15:00.

THÍ SINH TRÌNH CMTND KHI VÀO THI.

Bổ sung 04 sinh viên vào cuối danh sách phòng thi số 41.

51 | 161814071 Nguyễn Thiên Bách 10/01/1998

52 | 160113244 Phan Tiến Dương 03/01/1998 

53 | 160301605 Phạm Tiến Hiệp 18/01/1998 

54 | 160313446 Nguyễn Văn Phước 11/07/1998 

Bổ sung 01 sinh viên vào cuối danh sách phòng thi số 39.

52 | 161904691 Bùi Đình Hiệp 24/11/1998