Ảnh chụp lễ trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ ngày 09/8/2019

http://www.mediafire.com/file/m6nyex1vv52wtd5/Anh_trao_bang_2019-8.rar/file