BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Trường Đại học Giao thông Vận tải tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Bộ môn cho NCS Lê Thị Thúy Nga

Đề tài: Đánh giá ổn định của hệ thống robot bày đàn 

Ngành: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Mã số: 62520216

Thời gian: 08 giờ 30 phút, thứ Bảy, ngày 21 tháng 5 năm 2016.

Địa điểm: Phòng Hội thảo - Tầng 4 - Nhà A8- Trường Đại học Giao Thông Vận Tải - Số 3 - Phố Cầu Giấy - Đống Đa - Hà Nội.

Kính mời các đồng chí quan tâm đến dự!