BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Trường Đại học Giao thông Vận tải tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Bộ môn cho NCS Lương Xuân Chiểu

Đề tài: Nghiên cứu thực nghiệm một số thông số đặc trưng đánh giá chất lượng mặt đường cứng đường ô tô và sân bay ở Việt Nam bằng phương pháp động

Ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; Mã số: 62580205

Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 06 tháng 3 năm 2017.

Địa điểm: Phòng Hội thảo - Tầng 4 - Nhà A8- Trường Đại học Giao Thông Vận Tải - Số 3 - Phố Cầu Giấy - Đống Đa - Hà Nội.

Kính mời các đồng chí quan tâm đến dự!