BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Trường Đại học Giao thông Vận tải tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Bộ môn cho NCS Ngô Viết Dân

Đề tài: Nghiên cứu xác định các thông số hợp lý cho máy lắp đặt đường sắt ở Việt Nam

Ngành: Kỹ thuật cơ khí động lực; Mã số: 62520116

Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 08 tháng 6 năm 2017.

Địa điểm: Phòng Hội thảo - Tầng 4 - Nhà A8- Trường Đại học Giao Thông Vận Tải - Số 3 - Phố Cầu Giấy - Đống Đa - Hà Nội.

Kính mời các đồng chí quan tâm đến dự!