BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Trường Đại học Giao thông Vận tải tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp bộ môn cho NCS Nguyễn Tiến Quý.

Đề tài: Nghiên cứu công tác trao đổi toa xe hàng trên đường sắt Việt Nam

Ngành: Tổ chức và quản lý vận tải; Mã số: 62840103

Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 02 tháng 02 năm 2018.

Địa điểm: Phòng Hội thảo - Tầng 4 - Nhà A8- Trường Đại học Giao Thông Vận Tải - Số 3 - Phố Cầu Giấy - Đống Đa - Hà Nội.

Kính mời các đồng chí quan tâm đến dự!