Trường Đại học Giao thông Vận tải tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Bộ môn cho NCS Vũ Phương Thảo.
Đề tài: Nghiên cứu cải thiện một số thuộc tính làm việc của bê tông asphalt ở Việt Nam trong điều kiện đặc biệt.
Ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông;
Mã số: 62580205
Thời gian: 8 giờ 30 phút, thứ bảy, ngày 21 tháng 03 năm 2015.
Địa điểm: Phòng họp tầng 4 nhà A8 -  Trường Đại học Giao Thông Vận Tải - Số 3 - Phố Cầu Giấy - Đống Đa - Hà Nội.
Kính mời các đồng chí quan tâm đến dự!