BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Trường Đại học Giao thông Vận tải tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho NCS Đỗ Văn Thuận.

Đề tài: Nghiên cứu quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư công trong xây dựng công trình đường bộ ở Việt Nam

Ngành: Quản lý xây dựng; Mã số: 9580302

Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 02 năm 2019.

Địa điểm: Phòng Hội thảo - Tầng 4 - Nhà A8- Trường Đại học Giao Thông Vận Tải - Số 3 - Phố Cầu Giấy - Đống Đa - Hà Nội.

Kính mời các đồng chí quan tâm đến dự!