BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Trường Đại học Giao thông vận tải tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho NCS. Bùi Thị Ngọc Lan

Đề tài: Nghiên cứu hoàn thiện quản lý hợp đồng bảo trì công trình đường bộ Việt Nam

Ngành: Quản lý xây dựng;         Mã số: 9580302

Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 08 năm 2020

Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng 4 - Nhà A8 - Trường Đại học Giao thông vận tải

              (Số 3 - Phố Cầu Giấy - Láng Thượng - Đống Đa - Hà Nội).

Kính mời các đồng chí quan tâm đến dự!