BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Trường Đại học Giao thông Vận tải tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho NCS Hoàng Thị Hà.

Đề tài: Xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh trong ngành vận tải đường sắt Ngành: Tổ chức và quản lý vận tải; Mã số: 62840103

Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 8 năm 2016.

Địa điểm: Phòng Hội thảo - Tầng 4 - Nhà A8- Trường Đại học Giao Thông Vận Tải - Số 3 - Phố Cầu Giấy - Đống Đa - Hà Nội.

Kính mời các đồng chí quan tâm đến dự!