BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 

Trường Đại học Giao thông Vận tải tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho NCS Nguyễn Đức Thị Thu Định.

Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng hệ giảm chấn chất lỏng trong kiểm soát dao động cho cầu dây văng tại Việt Nam.

Ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình đặc biệt;

Mã số: 62580206

Thời gian: 14 giờ 00 phút, thứ hai, ngày 09 tháng 02 năm 2015.

Địa điểm: Phòng họp tầng 4 nhà A8 -  Trường Đại học Giao Thông Vận Tải - Số 3 - Phố Cầu Giấy - Đống Đa - Hà Nội.

Kính mời các đồng chí quan tâm đến dự!