Trong tháng 6/2015 và tháng 10/2015, trường Đại học GTVT đã họp xét công nhận tốt nghiệp cao học cho các học viên đã bảo vệ luận văn thạc sĩ và có hồ sơ hợp lệ gửi về phòng Đào tạo SĐH, chi tiết có trong danh sách kèm theo.

Lịch phát bằng dự kiến cuối tháng 11 này.

Mọi thắc mắc liên hệ với anh Hùng phòng Đào tạo SĐH theo số đt: 0983.984.710