Trường Đại học GTVT dự kiến phát bằng cho các học viên có tên trong danh sách kèm theo vào tháng 6 năm 2015, lịch phát cụ thể sẽ thông báo sau.
Các học viên cơ sở 2 sẽ phát bằng trong CS2 và có thông báo riêng.
Mọi chi tiết xin liên hệ với anh Hùng phòng Đào tạo SĐH (0983984710).