Trường Đại học GTVT tổ chức lễ phát bằng tiến sĩ và thạc sĩ tháng 4/ 2016:

- Đối tượng: Những tiến sĩ và thạc sĩ có tên trong danh sách đính kèm.

- Thời gian: 9h thứ Ba ngày 12/4/2016

- Địa điểm: Hội trường lớn trường ĐHGTVT

- Nhận bảng điểm, làm thủ tục và đăng ký nhận bằng: từ thứ Ba (05/4) đến thứ Hai (11/4) tại phòng 205 A9

 

Ghi chú:

            + Ai không đến đăng ký nhận bằng coi như không có nhu cầu nhận bằng đợt này.

           + Những trường hợp ở xa và bận công tác không dự lễ trao bằng được sẽ đến trực tiếp phòng Đào tạo SĐH (205 A9) nhận bằng bắt đầu từ tuần tiếp theo.