Lịch thi lại môn tiếng anh các lớp như sau:

- Thời gian thi: 12h30 Thứ 7 ngày 19 tháng 4 năm 2014

- Địa điểm thi tại các phòng: 504; 505; 702; 704; 705 nhà A2

- Danh sách các phòng do bộ môn bố trí đề nghị các học viên liên hệ với bộ môn