BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT                                               Độc lập ─ Tự do ─ Hạnh phúc

                 ─────                                                                 ─────────────────

     Số   334  /TB-ĐT SĐH                                                Hà Nội, ngày  07   tháng  5  năm 2012

 

 

THÔNG BÁO

Thời gian thi tuyển sinh cao học năm 2012 đợt 1

         

       Trường Đại học Giao thông Vận tải thông báo lịch thi tuyển sinh cao học như sau:

            - Lịch tập trung:

                   + Đối với thí sinh đăng ký dự thi tại Hà Nội: 9h00 sáng ngày 20/5/2012 thí sinh tập trung nghe phổ biến qui chế thi, lịch thi, xem danh sách phòng thi và nhận thẻ dự thi (sau khi thí sinh đã nộp lệ phí dự thi) tại Hội trường lớn Trường ĐH GTVT, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.

                   + Đối với thí sinh đăng ký dự thi tại Cơ sở II: 8h sáng ngày 21/5/2012 thí sinh tập trung nghe phổ biến qui chế thi, lịch thi, xem danh sách phòng thi và nhận thẻ dự thi (sau khi thí sinh đã nộp lệ phí dự thi) tại Hội trường C1 Trường ĐH GTVT Cơ sở II, số 450 Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú A, Q9, TP Hồ Chí Minh.

          - Lịch thi:

                   + Ngày 26/5/2012 (buổi chiều): thi môn Ngoại ngữ (tiếng Anh).

                   + Ngày 27/5/2012 (buổi sáng): thi môn Toán.

                   + Ngày 27/5/2012 (buổi chiều): thi môn cơ sở của các chuyên ngành đào tạo.

                                                                                 

Nơi nhận:

- Các thí sinh dự thi TSCH năm 2012 đợt 1.

- Cơ sở II.

- Lưu HCTH, ĐT SĐH, Ban biên tập.

 

Hiệu trưởng

(đã ký)

 

 

  PGS.TS Trần Đắc Sử