Trường Đại học GTVT tổ chức Lễ trao bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ năm 2012 tại Hội trường lớn vào 9h00 ngày 6/7/2012.

Danh sách người được phát bằng theo file đính kèm.

Để buổi lễ được trang trọng, đề nghị các tân Thạc sĩ, Tiến sĩ:

- Ăn mặc trang trọng (có chụp ảnh, tặng hoa);

- Có mặt tại Hội trường từ 7h30 để làm thủ tục.