Xem lịch thi môn Tiếng anh tại file đính kèm.

Phòng thi của các lớp xem tại link sau:

http://www.utc.edu.vn/sites/default/files/A8_0.pdf