* Thời gian tổ chức lễ trao bằng: bắt đầu từ 9h00 ngày 04/12/2015 (thứ Sáu).

* Địa điểm: Hội trường lớn trường Đại học GTVT.

* Để tránh tình trạng quá tải làm thủ tục nhận bằng trong buổi sáng ngày thứ Sáu, các học viên có thể đến đăng ký và làm thủ tục: Từ thứ Hai (30/11/2015) đến thứ Năm (3/12/2015) tại P205-A9 - Phòng ĐTSĐH

* Những học viên chưa đăng ký trước sẽ làm thủ tục nhận bằng ngay tại Hội trường lớn, thời gian từ 7h30 đến 8h45 thứ Sáu (04/12/2015)

Thông tin hướng dẫn chi tiết xem tại file đính kèm phía dưới.