Trường Đại học Giao Thông Vận Tải tổ chức lễ khai giảng khoá 27.1 năm học 2019 - 2020 vào hồi 15h ngày 17/06/2019. Đề nghị các học viên có tên trong Quyết đinh số 1269/QĐ- ĐHGTVT ngày 07/06/2019 của Hiệu trưởng trường ĐHGTVT về việc công nhận thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2019 có mặt tại Hội trường lớn- trường ĐHGTVT để tham dự lễ khai giảng, nghe phổ biến kế hoạch học tập, quy chế và nộp học phí.(Thông báo đính kèm)
Trân trọng./