Trường Đại học Giao Thông Vận Tải tổ chức lễ khai giảng khoá 25 đợt 2 năm học 2017 - 2018 vào hồi 14h30 ngày 29/01/2018. Đề nghị các học viên có tên trong Quyết đinh số 70/QĐ- ĐHGTVT ngày 08/01/2018 của Hiệu trưởng trường ĐHGTVT về việc công nhận thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2017 có mặt tại Hội trường lớn- trường ĐHGTVT để tham dự lễ khai giảng, nghe phổ biến kế hoạch học tập, quy chế và nộp học phí.(Thông báo đính kèm)

Trân trọng./