Căn cứ Quyết định số 2097/QĐ-ĐHGTVT ngày 07/10/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông Vận tải về việc công nhận thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2019;

Căn cứ Kế hoạch học tập Cao học năm học 2020 -2021 đã được Hiệu trưởng phê duyệt;

Phòng Đào tạo Sau đại học Trường Đại học Giao thông Vận tải xin gửi tới anh chị thông báo nhập học và danh sách học viên các lớp cao học K27.2 . Kính đề nghị anh/chị chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nhập học theo thông báo và tới tham dự buổi lễ khai giảng năm học 2019- 2020 của khóa 27.2 vào 15h ngày 21/10/2019 tại phòng 501 nhà A1- trường đại học Giao thông Vận tải.

Xin trân trọng cảm ơn!