Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo:

đến hết ngày 31/12/2018 sẽ hết thời hạn tối đa đào tạo trình độ Thạc sĩ của khoá 23.1.

Vì vậy, các học viên cao học thuộc đối tượng trên chưa bảo vệ luận văn tối nghiệp phải khẩn trương hoàn thành luận văn và tới trường làm thủ tục xin bảo vệ đúng thời hạn nêu trên.

Chi tiết( file đính kèm). Trân trọng!