THÔNG BÁO

Tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2013

          Căn cứ Thông tư 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28/02/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ;

          Căn cứ Quyết định 637/QĐ-ĐHGTVT về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ theo Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28/02/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Trường Đại học Giao thông Vận tải tổ chức tuyển sinh cao học năm 2013. Hình thức đào: tạo không tập trung. Thời gian đào tạo: 1,5 năm; theo học chế tín chỉ.

          Danh mục và mã số các chuyên ngành đào tạo xem tại phụ lục 1 của thông báo này.

I/ ĐIỀU KIỆN DỰ THI:

        1. Điều kiện văn bằng: Người dự thi cần thoả mãn một trong các điều kiện sau:

          - Tốt nghiệp đại học đúng chuyên ngành hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng kí dự thi.

          - Tốt nghiệp đại học chuyên ngành gần với chuyên ngành đăng kí dự thi phải học bổ sung kiến thức trước khi dự thi để có trình độ tương đương với chuyên ngành đăng ký (xem tại phụ lục 2 của thông báo này).

          2. Có đủ sức khỏe để học tập.

          3. Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng hạn theo quy định của Hội đồng tuyển sinh.

II/ ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN:

Theo Điều 10 Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28  tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

III/ HỒ SƠ TUYẾN SINH:

          - Bản sao bằng tốt nghiệp đại học có công chứng và bằng chính để đối chiếu tại chỗ.

          - Bản sao bảng điểm đại học có công chứng và bản chính để đối chiếu tại chỗ.

          - Phiếu và đơn xin dự tuyển.

          - Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ để học tập của bệnh viện đa khoa.

          - Công văn cử đi thi của thủ trưởng cơ quan (nếu có).

          - 04 ảnh cỡ 3x4 cm.

- 02 phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ, điện thoại liên hệ.

(Hồ sơ tuyển sinh do Nhà Trường phát hành).

IV/ THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ VÀ THI TUYỂN:

          1. Phát hành và nhận hồ sơ:

- Thời gian phát hành hồ sơ: Từ ngày 14/01/2013 đến ngày 19/02/2013.

          - Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 21/01/2013 đến ngày 21/02/2013.

          - Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ:

          + Khu vực phía Bắc: Phòng Khảo thí & Đảm bảo Chất lượng Đào tạo, Phòng 205 Nhà A9, Trường Đại học Giao thông Vận tải, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.

          + Khu vực phía Nam: Ban Đào tạo, Trường Đại học Giao thông Vận tải - Cơ sở II, 450 Lê Văn Việt,, Tăng Nhơn Phú, Q.9, TP.HCM.

          2. Thời gian học bổ sung kiến thức và ôn tập:

          a) Học bổ sung kiến thức:

- Các môn học bổ sung kiến thức của các chuyên ngành gần xem tại website của Trường: http://www.uct.edu.vn

- Thí sinh phải hoàn thiện chương trình bổ sung kiến thức trước khi dự thi theo quy định của Nhà trường.

          - Thí sinh nhận phiếu đăng ký học, lịch học và lịch thi cụ thể từng môn bổ sung kiến thức tại Phòng Khảo thí & Đảm bảo Chất lượng Đào tạo hoặc từ website của Trường.

          - Thí sinh nộp phiếu đăng ký học bổ sung kiến thức khi nộp hồ sơ tuyển sinh.

b) Ôn tập:

- Thời gian ôn tập: Từ ngày 25/02/2013 đến ngày 20/4/2013.

+ Khu vực phía Bắc: Ôn tập tại Trường Đại học Giao thông Vận tải, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.

+ Khu vực phía Nam: Ôn tập tại Cơ sở II của Trường, 450 Lê Văn Việt, Tăng Nhơn Phú, Quận 9, TP.HCM.

          - Thời gian đăng ký ôn tập: Ngày 22/02/2013.

          3. Thi tuyển:

Dự kiến thi tuyển ngày 04/5/2013 & 05/5/2013.

- Khu vực phía Bắc: thi tại Trường Đại học Giao thông Vận tải, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.

- Khu vực phía Nam: thi tại Cơ sở II của Trường, 450 Lê Văn Việt, Tăng Nhơn Phú, Quận 9, TP.HCM.

V/ CÁC MÔN THI:

          Toán cao cấp; môn cơ sở và tiếng Anh tương đương trình độ A2 khung Châu Âu.

VI/ ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

          - Tại Hà Nội: PHÒNG KHẢO THÍ & ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

          Phòng 205, nhà A9, Trường Đại học Giao thông Vận tải

Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.

          Website: http://www.uct.edu.vn  

          - Tại TP.HCM: BAN ĐÀO TẠO

Trường Đại học Giao thông Vận tải - Cơ sở II

450 Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08.37305267; Fax: 08.38964736

Website: http://utc2.edu.vn > Tuyển sinh>Sau đại học

Nơi nhận:

- Các Bộ, Vụ, Viện, Tổng CT;

- Vụ GDĐH Bộ GD&ĐT (để báo cáo);

- Lưu HCTH, KT&KĐCLĐT.