THÔNG BÁO

VỀ VIỆC BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SỸ KỸ THUẬT CẤP BỘ MÔN

Trường Đại học Giao thông Vận tải tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kỹ thuật cấp bộ môn cho NCS Vương Văn Sơn.
Tên đề tài: Xác định lượng khí xả phát tán vào môi trường của các loại ô tô sử dụng ở Việt Nam.
Chuyên ngành: Kỹ thuật Ô tô - Máy kéo;
Mã số: 62.52.01.16.03
Hướng dẫn khoa học: - PGS.TS. Cao Trọng Hiền - Trường Đại học GTVT
                                    - PGS.TS. Đào Mạnh Hùng - Trường Đại học GTVT
Thời gian: 8 giờ 30 ngày 22/10/ 2013;
Địa điểm: phòng họp 401 nhà A1 – Trường Đại học GTVT - Láng Thượng – Đống Đa - Hà Nội.
Xin mời các đồng chí quan tâm tới dự.
Phòng đào tạo sau đại học.