Trường Đại học GTVT tổ chức bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Trường của NCS  Lê Lăng Vân về đề tài: “Đánh giá trạng thái kỹ thuật động cơ đầu máy diesel vận dụng trên đường sắt Việt Nam bằng phương pháp phân tích dao động và phân tích dầu bôi trơn”.

          Chuyên ngành: Khai thác bảo trì đầu máy xe lửa, toa xe.

          Mã số: 62. 52.44.01

Thời gian: 14 giờ ngày 22 tháng 09 năm 2012.

Địa điểm: Phòng 401 nhà A1 - Trường Đại học Giao thông Vận tải.

Trân trọng kính mời các đồng chí quan tâm tới dự ./.