THÔNG BÁO

Về việc đăng ký học bổ sung kiến thức

 

          Trường Đại học Giao thông Vận tải tổ chức học bổ sung kiến thức (BSKT) và  cấp bảng điểm cho những thí sinh tốt nghiệp các chuyên ngành gần với các chuyên ngành đào tạo cao học của Nhà trường

          Thời gian đăng ký học và thi cụ thể như sau:

Nhóm môn Thời gian đăng ký Thời gian học
8 và 10 môn 04/02/2013-09/02/2013 25/02/2013-27/04/2013
4, 5 và 6 môn 04/02/2013-23/02/2013 25/02/2013-27/04/2013

          Thí sinh nhận phiếu đăng ký học, lịch học và lịch thi cụ thể của từng môn học BSKT tại Phòng Đào tạo Sau đại học hoặc từ website của Trường. Danh sách các môn học chuyển đổi thí sinh xem tại đây

         

Địa điểm đăng ký: Phòng Đào tạo Sau đại học - Trường Đại học Giao thông Vận tải - Phòng 209 - Nhà A9./.

 

T/L HIỆU TRƯỞNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PHỤ TRÁCH

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

 

 

PGS.TS. Phạm Văn Ký