Để tạo điều kiện thuận lợi cho những học viên đã theo học chương trình đào tạo Thạc sĩ tại Trường nhưng không hội tủ điều kiện để cấp bằng và đã thi trúng tuyển khóa mới, Nhà trương cho phép bảo lưu kết quả học tập (xem file thông báo đính kèm).

Đề nghị các anh (chị) học viên thuộc diện trên, khi trúng tuyển khóa mới phải làm đơn xin bảo lưu kết quả học tập để Nhà trường có căn cứ ra QĐ bảo lưu điểm. Địa điểm nộp đơn: phòng Đào tạo SĐH (P208-A9)