Nhằm chủ động tạo điều kiện cho các học viên cao học, các thí sinh dự tuyển NCS trong nước, NCS theo đề án 911 hình thức đào tạo trong nước và nước ngoài. Hiệu trưởng đã cho phép Phòng Đào tạo Sau đại học được tổ chức đào tạo. Bộ môn Anh Văn tổ chức giảng dạy và Trường Đại học Hải Phòng kết hợp tổ chức thi và cấp chứng chỉ theo ủy quyền của Bộ Giáo dục Đào tạo. Nội dung chi tiết thông báo và giấy đăng ký trong file đính kèm.