Nhằm tạo điều kiện chủ động cho các thí sinh dự tuyển NCS trong nước, NCS theo đề án 911 hình thức đào tạo trong nước và hình thức đào tạo hỗn hợp trong nước và nước ngoài, Nhà trường tổ chức đào tạo, tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ B1, B2 khung châu Âu theo sự ủy quyền của Bộ Giáo dục Đào tạo. Đề nghị thí sinh có nhu cầu đọc kỹ nội dung trong tệp đính kèm và liên hệ với Phòng Đào tạo Sau đại học sớm nhất có thể.