BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

-----------------------------

Số: 400 /TB-ĐHGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      -----------------------------------------------       

 Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Về việc nhập học Cao học khoá 25 đợt 1 năm 2017

Kính gửi: Ông (Bà) 

Căn cứ Quyết định số 1273/QĐ-ĐHGTVT ngày 10/07/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông Vận tải về việc công nhận thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2017;

Căn cứ Kế hoạch học tập Cao học năm học 2017-2018 đã được Hiệu trưởng phê duyệt;

Phòng Đào tạo Sau đại học Trường Đại học Giao thông Vận tải thông báo:

            Ông (Bà):  

SBD:         

            Ngày sinh: 

Nơi sinh: 

Đã trúng tuyển Cao học ngành:                                                         đợt 1 năm 2017

Đến nhập học vào khoá 25 đợt 1 năm 2017 của Trường (Cùng ngành đào tạo), thời gian đào tạo 1,5 năm.

Đề nghị Ông (Bà) có mặt tại Hội trường lớn - Trường Đại học Giao thông Vận tải (Số 3 phố Cầu Giấy - Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa - Hà Nội) vào hồi 14h30 ngày 21/08/2017 để tham dự lễ khai giảng năm học 2017 - 2018, nghe phổ biến kế hoạch học tập, quy chế và nộp học phí: Dự kiến 7.961.000 đồng/học kỳ đối với các ngành kinh tế và 9.386.000 đồng/học kỳ đối với các ngành kỹ thuật, 8.892.000 đồng/học kỳ đối với ngành Công nghệ thông tin, 9.880.000 đồng/học kỳ đối với ngành Kỹ thuật viễn thông (đóng học phí vào đầu học kỳ). Thời gian tập trung học học kỳ I từ 21/8/2017 đến 17/12/2017 (học từ 18h05 đến 21h30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 7).

Hồ sơ nhập học gồm:

1) Giấy báo nhập học (bản phô tô).

2) Sơ yếu lý lịch cá nhân (học viên in tại website http://www.utc.edu.vn/Đào tạo/Thông báo hệ sau đại học).

3) Ảnh 3x4 (có ghi họ tên, ngày sinh, nơi sinh ở mặt sau).

4) Giấy đề nghị phát hành thẻ học viên liên kết thẻ ATM kèm chứng minh thư nhân dân (bản photo) (học viên in tại website http://www.utc.edu.vn/Đào tạo/Thông báo hệ sau đại học).

        Hồ sơ nhập học sẽ thu theo lớp và nộp về phòng 205-A9 (gặp đ/c Lan). Hạn nộp hồ sơ và học phí đến hết ngày 25/08/2017./.

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Lưu HCTH, ĐT SĐH.        

TL. HIỆU TRƯỞNG

 KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG ĐTSĐH

 

 

 

TS. Trần Anh Tuấn