THÔNG BÁO
Về qui trình và thời gian phát bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ 
          Để tạo điều kiện thuận lợi cho học viên cao học và Nghiên cứu sinh (NCS) trong buổi lễ phát bằng (tránh phải xếp hàng làm thủ tục đăng ký), phòng Đào tạo Sau Đại học thông báo qui trình và thời gian trao bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ như sau:
1.      Qui trình và thời gian làm thủ tục
- Học viên xem số bằngghi nhớ số bằng có trong danh sách dán ở bảng thông báo tại phòng Đào tạo Sau ĐH và Hội trường lớn (Quyết định số 628/QĐ-ĐHGTVT ngày 21/3/4014 và 1880/QĐ-ĐHGTVT ngày 09/9/2014ghi nhớ thứ tự đợt phát bằng của mình (có danh sách dán kèm)
- Khi đến làm thủ tục, đề nghị mang theo CMTND để đối chiếu (không nhờ người khác nhận hộ)
- Học viên và NCS làm thủ tục đăng ký tại phòng Đào tạo SĐH, thời gian: từ thứ hai (27/10/2014) đến thứ năm(30/10//2014), trong giờ hành chính tại phòng 209 - A9 (gặp anh Đạt).(tránh phải xếp hàng làm thủ tục đăng ký),
- Những học viên có tên trong danh sách phát bằng nhưng chưa đăng ký sẽ làm các thủ tục cần thiết tại bàn đăng ký tại Hội trường, thời gian: từ 7h30 đến 9h- thứ sáu (31/10/2014).
2.      Tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp
 * Thời gian đăng ký và làm thủ tục từ 7h30 đến 9h 
*Thời gian tổ chức lễ trao bằng bắt đầu từ 9h ngày 31/10/2014 (thứ sáu)
Địa điểm: Hội trường lớn trường ĐH. GTVT
 
Lưu ý:
- Học viên đến dự lễ phát bằng mặc trang phục chỉnh tề (Nam: sơ mi, quần âu,caravat; Nữ: áo dài hoặc trang phục công sở);
- Những học viên đã hoàn thành các thủ tục ổn định chỗ ngồi tại Hội trường để chờ nhận bằng;
- Những học viên chưa hoàn thành thủ tục, đề nghị đến sớm để hoàn thành các thủ tục tại bàn đăng ký (thời gian đón tiếp: từ 7h30 đến 9h thứ sáu 31/10/2014);
 
 

 

 

T/L HIỆU TRƯỞNG
          PHÓ TRƯỞNG PHÒNG - PHỤ TRÁCH PHÒNG ĐT SĐH
                                                       ĐÃ KÍ
 
PGS.TS. Phạm Văn Ký