Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho học viên cao học và nghiên cứu sinh trong việc nhận bằng một cách nhanh chóng, Phòng Đào tạo Sau đại học đề nghị học viên cao học và Nghiên cứu sinh đọc kỹ và làm theo thông tin trong file đính kèm gồm :
+ Thông báo quy trình phát bằng tốt nghiêp
+ Danh sách phát bằng
+ Danh sách phát bằng Thạc sỹ theo đợt
                                                                                                 THÔNG BÁO

Về qui trình và thời gian phát bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ

          Để tạo điều kiện thuận lợi cho học viên cao học và Nghiên cứu sinh (NCS) trong buổi lễ phát bằng (tránh phải xếp hàng làm thủ tục đăng ký), phòng Đào tạo Sau Đại học thông báo qui trình và thời gian trao bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ như sau:

1.      Qui trình và thời gian làm thủ tục

- Học viên xem số bằng, ghi nhớ số bằng có trong danh sách dán ở bảng thông báo tại phòng Đào tạo Sau ĐH và Hội trường lớn (Quyết định số 2434/QĐ-ĐHGTVT ngày 18/12/2013 và QĐ số 197/QĐ-ĐHGTVT ngày 21/01/2014; ghi nhớ thứ tự đợt phát bằng của mình (có danh sách dán kèm)

- Khi đến làm thủ tục, đề nghị mang theo CMTND để đối chiếu (không nhờ người khác nhận hộ)

- Học viên và NCS làm thủ tục đăng ký tại phòng Đào tạo SĐH, thời gian: từ thứ hai (14/4/2014) đến thứ năm (17/04/2014), trong giờ hành chính tại phòng 208 - A9 (gặp anh Đạt).
- Những học viên có tên trong danh sách phát bằng nhưng chưa đăng ký sẽ làm các thủ tục cần thiết tại bàn đăng ký tại Hội trường, thời gian: từ 7h30 đến 9h- thứ sáu (18/04/2014).

2.      Tổ chức ltrao bằng tốt nghiệp

 * Thời gian đăng ký và làm thủ tục từ 7h30 đến 9h

*Thời gian tổ chức lễ trao bằng bắt đầu từ 9h ngày 18/04/2014 (thứ sáu)

* Địa điểm: Hội trường lớn trường ĐH. GTVT

 

Lưu ý:
- Học viên đến dự lễ phát bằng mặc trang phục chỉnh tề (Nam: sơ mi, quần âu,caravat; Nữ: áo dài hoặc trang phục công sở);

- Những học viên đã hoàn thành các thủ tục ổn định chỗ ngồi tại Hội trường để chờ nhận bằng;

- Những học viên chưa hoàn thành thủ tục, đề nghị đến sớm để hoàn thành các thủ tục tại bàn đăng ký (thời gian đón tiếp: từ 7h30 đến 9h thứ sáu 18/04/2014);