THÔNG BÁO

V/v: Kế hoạch kiểm tra tiến độ nghiên cứu sinh năm học 2016-2017

 

Kính gửi : Các Bộ môn quản lý Nghiên cứu sinh

 

Theo yêu cầu của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ và phục vụ công tác lập kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017, Phòng Đào tạo Sau đại học đề nghị các Bộ môn quản lý nghiên cứu sinh kiểm tra tiến độ của các NCS do bộ môn quản lý (mẫu 01mẫu 02 phục vụ việc kiểm tra tiến độ đính kèm thông báo này).

Thời gian tổ chức kiểm tra tiến độ nghiên cứu sinh tại các bộ môn: từ 14/03 - 02/04/2016. Kết quả kiểm tra (Báo cáo của NCS mẫu 01 và báo cáo của Bộ môn – mẫu 02) gửi về Phòng Đào tạo Sau đại học trước ngày 04/04/2016.

Đăng ký lịch kiểm tra với Phòng Đào tạo Sau đại học trước ngày 11/3/2016 (gặp đ/c Đạt, phòng 205 nhà A9).

Trân trọng./.

 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PHỤ TRÁCH PHÒNG ĐÀO TẠO SĐH

 

 

Đã ký

 

 

TS. LÊ LĂNG VÂN