Phòng Đào tạo Sau đại học trân trọng thông báo tới các thí sinh dự thi kỳ thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2012:

Các lớp học bổ sung kiến thức phục vụ tuyển sinh cao học năm 2012 (đợt 2, tháng 10/2012) bắt đầu học từ ngày 23/7/2012.

Thời gian học: học các buổi tối từ thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7 và chủ nhật học 2 buổi: sáng và chiều.

Địa điểm học: xem thông báo tại Phòng Đào tạo Sau đại học (phòng 209 A9).

Danh sách các lớp học bổ sung kiến thức xem trong file đính kèm.

 

Trân trọng thông báo!

Phòng Đào tạo Sau đại học