Tên đề tài: Nghiên cứu sử dụng hỗn hợp cát xay – cát tự nhiên khu vực Đông Nam Bộ làm mặt đường bê tông xi măng trong xây dựng đường ô tô          

Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố

Mã số chuyên ngành: 62.58.30.01

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Đức Trọng

Họ và tên cán bộ hướng dẫn:

- PGS.TS. Trần Tuấn Hiệp – Trường Đại học GTVT

- PGS.TS. Lã Văn Chăm – Trường Đại học GTVT

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Giao thông Vận Tải

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

  • Luận án đã tổng quan được những kết quả nghiên cứu sử dụng cát địa phương để chế tạo bê tông xi măng trên thế giới và ở Việt Nam. Trên cơ sở đó Luận án đã đề xuất sử dụng cát xay chưa hợp chuẩn phối hợp với cát mịn tự nhiên để chế tạo bê tông xi măng làm đường ô tô ở khu vực Đông Nam bộ;
  • Đã khảo sát, điều tra và thống kê được nguồn cát tự nhiên và cát xay ở khu vực Đông Nam bộ phục vụ cho xây dựng đường ô tô;
  • Đã nghiên cứu thực nghiệm xác định tương quan giữa các tính năng cơ học của bê tông xi măng sử dụng cát hỗn hợp;
  • Đã nghiên cứu thực nghiệm xác định các tính chất của bê tông xi măng sử dụng cát hỗn hợp có sử dụng thêm phụ gia siêu dẻo nhằm cải thiện độ sụt và giảm lượng dùng xi măng.
  • Luận án đã bước đầu đề xuất sử dụng bê tông xi măng dùng cát hỗn hợp làm mặt đường ô tô khu vực Đông Nam bộ và nghiên cứu khống chế hàm lượng hạt mịn có trong cát xay.

·        Đóng góp thực tiễn của luận án là: Nội dung và kết quả nghiên cứu của luận án là một tài liệu tham khảo tốt cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh, các kỹ sư, các nhà thiết kế và nghiên cứu trong lĩnh vực này. Luận án  góp phần làm phong phú thêm các kiến thức lý thuyết, thực nghiệm về sử dụng vật liệu cát chưa hợp chuẩn chế tạo bê tông xi măng làm mặt đường ô tô ở khu vực Đông Nam Bộ.