Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu, đánh giá độ tin cậy của trạm trộn và xác định một số thông số kỹ thuật hợp lý của buồng trộn thuộc trạm trộn BTNN do Việt Nam chế tạo”

Chuyên ngành: Khai thác, bảo trì thiết bị xây dựng, nâng chuyển

 Mã số: 62.52.45.01

Họ và tên NCSVũ Minh Đức

Người hướng dẫn khoa học:

1. PGS-TS Nguyễn Đăng Điệm

2. PGS-TS Vũ Thế Lộc

Đơn vị đào tạoTrường Đại học Giao thông vận tải

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN:

1. Luận án ứng dụng Lý thuyết độ tin cậy đánh giá độ tin cậy của các khối máy chính và tổng thể trạm trộn Bê tông nhựa nóng chế tạo và khai thác ở Việt Nam.

Thống kê được những  hỏng hóc thường gặp, nguyên nhân và giải pháp khắc phục; đánh giá mức độ tin cậy của các khối máy thuộc hệ cơ khí trên các trạm trộn, chỉ ra những khối máy có độ tin cậy thấp hơn, từ đó có hướng để tập trung giải quyết nâng cao độ tin cậy.

2. Đề xuất công thức tính toán công suất dẫn động buồng trộn phản ánh cơ bản các thành phần trở lực, đơn giản và thuận lợi cho vận dụng. Kết quả tính toán theo công thức mới sát với giá trị thực tế.

 

3. Luận án đã phát triển hướng ứng dụng lý thuyết mô hình đồng dạng và quy hoạch thực nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng một số thông số kỹ thuật đến công suất dẫn động buồng trộn BTNN; Xác định các giá trị hợp lý của một số thông số kỹ thuật của buồng trộn Bê-tông nhựa nóng chế tạo tại Việt Nam theo mục tiêu chi phí năng lượng riêng thấp nhất và đảm bảo độ trộn đều của mẻ trộn.