THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN

Tên đề tài:  “Nâng cao hiệu quả sử dụng máy điện dị bộ nguồn kép cho hệ thống phát điện đồng trục trên tầu thủy

Chuyên ngành: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Mã số chuyên ngành: 62.52.02.16

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Trọng Thắng

Họ và tên cán bộ hướng dẫn:  1. PGS.TS. Nguyễn Tiến Ban-Trường Đại học Hải Phòng

    2. PGS.TS Nguyễn Thanh Hải-Trường Đại học GTVT

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Giao thông Vận Tải.

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

·                     Luận án đề xuất cấu trúc điều khiển máy điện dị bộ nguồn kép trong máy phát đồng trục trên tàu thủy trên cơ sở kỹ thuật đồng dạng tín hiệu rotor. Đây là đề xuất hoàn toàn mới trong việc điều khiển hệ thống máy điện dị bộ nguồn kép. Với đề xuất này, hai kênh điều khiển công suất tác dụng và công suất phản kháng được cách li độc lập nhau, cấu trúc điều khiển máy điện dị bộ nguồn kép được đơn giản hóa. Đồng thời, chất lượng điện của máy phát điện đồng trục trên tầu thủy cũng được nâng cao. Cụ thể là: nâng cao khả năng bám điện áp lưới “mềm” trên tầu thủy của máy phát đồng trục trong điều kiện tốc độ máy chính thay đổi, nâng cao được tính ổn định và an toàn của lưới điện tầu thủy.

·                     Luận án đã nghiên cứu, đề xuất và xác định được khoảng tốc độ góc rotor của máy điện dị bộ nguồn kép để hiệu suất chuyển hóa từ cơ năng của máy chính sang điện năng phát ra ở máy điện dị bộ nguồn kép trong máy phát đồng trục là cao nhất, làm cơ sở cho xác định tỷ lệ truyền của hộp số của máy phát đồng trục nhằm giảm chi phí sản xuất điện năng trên tầu thủy.

·                     Kết quả của luận án đã đóng góp cho khoa học một phương pháp mới về điều khiển máy điện dị bộ nguồn kép trong máy phát đồng trục trên tầu thủy với cấu trúc điều khiển đơn giản nhưng hiệu quả.

                                                                                            Hà nội, ngày 09 tháng 04 năm 2014.