Hướng dẫn đăng ký xét tuyển nghiên cứu sinh: https://utc.edu.vn/nghien-cuu-sinh/

Để đăng ký xét tuyển xin vui lòng truy cập theo địa chỉ: http://www.utc.edu.vn/nghien-cuu-sinh/dang-ky-xet-tuyen