Do một số ngành số lượng thí sinh đăng ký học bổ sung kiến thức chưa đủ để mở lớp, nên Nhà trường sẽ thông báo các thông tin về lớp học đến thí sinh sau ngày 30/8/2017.

(Danh sách thí sinh đã đăng ký học xin mời xem tại tệp đính kèm)./.