Lịch học chuyển đổi các ngành:

1. Quản trị kinh doanh (Cập nhật phòng học ngày 10-11/9/2016)

2. Quản lý xây dựng (Cập nhật phòng học)

3. Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

4. Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông