Nhà trường đã gửi giấy báo nhập học đến các thí sinh trúng tuyển.

Các trường hợp bị thất lạc sẽ được cấp lại vào ngày 07/01/2015 tại Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo (P.205 Nhà A9).

Thời gian nhập học: ngày 09/01/2015.

Thời gian bắt đầu kỳ học: ngày 12/01/2015 (Thời gian kỳ học từ ngày 12/01/2015 đến ngày 06/6/2015).